Med ett stort kunnande och snabba leveranser är Jeanette den Verksamhetsledare som ser organisationens alla dimensioner. Att arbeta med Jeanette är fyllt av positivitet och glädje. Tack!

~ Göran Hogestadh, Ordförande StyrelseAkademien Mälardalen

Jeanettes styrka och förmåga att sätta sig in i komplexa frågor och prestera utifrån det är stor. Hon är mån om leveranser, hålla deadlines och arbetar både på operativ och strategisk nivå.

~ Sasan Shaba VD, Munktell Science Park